เมื่อลูกค้าบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากเพจเรา ควรทำอย่างไร?

เมื่อลูกค้าบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากเพจเรา เราที่เป็นแม่ค้า ที่เป็นเจ้าของเพจ ควรทำอย่างไรและคงรบอกลูกค้าอย่างไร ??

1 2 3