วิธีการเชื่อม Instagram กับ Facebook


ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมโยงระหว่าง Facebook และ IG เราจะต้องทำการเข้าสู่ระบบของ Facebook ที่ต้องการเชื่อมโยงกับ IG โดยการเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชั่น Facebook ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยเข้าสู่ระบบของ IG ที่เราต้องการเชื่อมโยง และทำตามขั้นตอนตามรูปด้านล่าง

ดูแบบคลิป

เข้าไปที่ IG

IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG
IG เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Facebook ให้เชื่อมโยงกับ IG

ลองทำดู

ง่ายๆ แค่นี้เราก็เชื่อมต่อกับ Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แชร์ให้คนอื่นอ่านด้วยเลยสิ